شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / طالع بینی ازدواج مردان متولد ماه ها

طالع بینی ازدواج مردان متولد ماه ها

فروردین، نماد : حمل

فروردین، نماد : حمل ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌: ماجرا جو و پرجنب‌ و جوش‌ پیشگام‌ و متهور پر شور و شوق‌ و اطمینان‌ بخش‌ پویا و حاضر جواب‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ فروردین‌ ماه‌: خودخواه‌ و جوشی‌ (عصبی‌) شتاب‌ زده‌، تابع‌ امیالی‌ آنی‌ و کم‌ صبر و طاقت‌ بی‌احتیاط، بی‌باک‌ و نترس‌

بیشتر بخوانید

اردیبهشت، نماد : ثور

اردیبهشت، نماد : ثور ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌: صبور، با پشتکار و قابل‌ اعتماد مهربان‌، دلسوز و با محبت‌ با استقامت‌، مصمم‌ و قاطع‌ آرام‌، خونسرد و اطمینان‌ بخش‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اردیبهشت‌ ماه‌: حسود و انحصار طلب‌ غضب‌ آلود، انعطاف‌ناپذیر و یک‌ دنده‌ لذت‌ جو، خودخواه‌ و آزمند متولدین‌ اردیبهشت‌

بیشتر بخوانید

خرداد، نماد : جوزا

خرداد، نماد : جوزا ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ خرداد ماه‌: انعطاف‌پذیر و همه‌ فن‌ حریف‌ خوش‌ مشرب‌، خوش‌ صحبت‌، بذله‌گو شاداب‌، با طراوت‌، پرتحرک‌، سرزنده‌ و خلاق‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ خرداد ماه‌: عصبی‌ و نگران‌ ظاهربین‌، بی‌ثابت‌ و دمدمی‌ ناقلا، کنجکاو و فضول‌ متولدین‌ خرداد ماه‌ افرادی‌ دو شخصیتی‌، گریز پا، پیچیده‌ و

بیشتر بخوانید

تیر، نماد : سرطان

تیر، نماد : سرطان ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ تیر ماه‌ عاطفی‌، احساساتی‌، با محبت‌ و مهربان‌ درون‌ بین‌ و خلاق‌ هوشیار و محتاط محافظه‌کار و دلسوز جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ تیرماه‌: دمدمی‌، بی‌ثبات‌، بدخلق‌ و عبوس‌ زود رنج‌، حساس‌ و نازک‌ نارنجی‌ وابسته‌ و حالت‌ چسبندگی‌ داشتن‌ شخصیت‌ متولدین‌ تیر ماه‌ در منطقه‌ البروج‌

بیشتر بخوانید

مرداد، نماد : اسد

مرداد، نماد : اسد ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ مرداد ماه‌ دست‌ و دلباز، سخاوتمند، بلند نظر، مهربان‌، رئوف‌ و دلسوز خلاق‌، مشتاق‌ و پر شور و شوق‌ روشنفکر، فهمیده‌، حراف‌، گرم‌، سرحال‌ و گشاده‌رو صدیق‌، باوفا، قابل‌ اعتماد، با وجدان‌، اصیل‌ و با محبت‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ «مرداد ماه‌»: متکبر، خودبین‌، خودپسند و

بیشتر بخوانید

شهریور، نماد : سنبله

شهریور، نماد : سنبله خصوصیات‌ و ویژگی‌های‌ کلی‌ متولدین‌ «شهریور ماه‌»: متواضع‌، فروتن‌، محجوب‌، کم‌ توقع‌، باحیا، متعادل‌، افتاده‌، ملاحظه‌ کار، محتاط وکمرو بسیار دقیق‌، موشکاف‌، وسواسی‌ و قابل‌ اعتماد واقع‌ بین‌، معقول‌، اهل‌ عمل‌، کاری‌، سخت‌ کوش‌، با پشتکار، ساعی‌ و کوشا باهوش‌، زیرک‌، عاقل‌ و دارای‌ بینش‌ تحلیلی‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ شهریور

بیشتر بخوانید

مهر، نماد : میزان

مهر، نماد : میزان ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ مهر ماه‌: با تدبیر، با سیاست‌، مؤدب‌، با نزاکت‌ و آداب‌ دان‌ احساساتی‌، خیال‌‌پرداز، دلربا، جذاب‌ و ملیح‌ بردبار، پر تحمل‌، آسان‌ گیر، اجتماعی‌، خوش‌ مشرب‌، خون‌ گرم‌، معاشرتی‌، زودآشنا و پر شور کمال‌ طلب‌، آرمان‌ گرا، صلح‌ جو و آرام‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ مهر

بیشتر بخوانید

آبان، نماد : عقرب

آبان، نماد : عقرب ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ آبان‌ ماه‌: مصمم‌، قاطع‌، با اراده‌، پر قدرت‌، محکم‌ و نیرومند عاطفی‌، احساساتی‌، پراحساس‌ و شهودی‌ مقتدر، با نفوذ، قوی‌، جذاب‌، گیرا، پرشور و پرحرارت‌ پر شور و شوق‌ و مهیج‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ آبان‌ ماه‌: حسود، غیرتی‌، خشمگین‌ و غضب‌ آلود وسواسی‌ و بی‌اختیار

بیشتر بخوانید

آذر، نماد : قوس

آذر، نماد : قوس ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ آذر ماه‌: خوش‌ بین‌، خوش‌ خلق‌، مهربان‌، خونگرم‌ و شاد، درستکار، صادق‌، شریف‌، رو راست‌، راستگو، بی‌غل‌ و غش‌ و بی‌شیله‌ پیله‌ اندیشمند، روشنفکر و فیلسوف‌ منش‌ جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ آذر ماه‌: خوش‌ بینی‌ کورکورانه‌، بی‌خیالی‌، بی‌دقتی‌، بی‌احتیاطی‌ و بی‌توجهی‌ ظاهر بینی‌ و بی‌ملاحظه‌گی‌ فاقد

بیشتر بخوانید

دی، نماد : جدی

دی، نماد : جدی ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌: کاری‌، واقع‌ بین‌، اهل‌ عمل‌، دور اندیش‌، محتاط، حسابگر، معتقد و آینده‌ نگر جاه‌ طلب‌، بلند پرواز و منضبط با حوصله‌، شکیبا، بردبار، حسابگر، با احتیاط و دقیق‌ شوخ‌ طبع‌، بذله‌گو، تودار، درون‌ گرا، ساکت‌ و خوددار جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ دی‌ ماه‌: بدبین‌

بیشتر بخوانید

بهمن، نماد : دلو

بهمن، نماد : دلو ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ بهمن‌ ماه‌: مهربان‌، صمیمی‌ و انسان‌ دوست‌ درستکار، صادق‌، شریف‌، راستگو، رو راست‌ و وفادار مبتکر اصیل‌ و خلاق‌ مستقل‌، بی‌نیاز، بدون‌ وابستگی‌، آزاد، عاقل‌، اندیشمند، متفکر و روشنفکر جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ بهمن‌ ماه‌: سرکش‌، نافرمان‌، لجوج‌، خود رأی‌ یک‌ دنده‌ و غیرقابل‌ پیش‌ بینی‌

بیشتر بخوانید

اسفند، نماد : حوت

اسفند، نماد : حوت ویژگی‌ها و خصوصیات‌ کلی‌ متولدین‌ اسفند ماه‌: خلاق‌، با قدرت‌ تخیل‌ قوی‌، حساس‌، زود رنج‌، دلسوز و با احساس‌ دل‌ رحم‌، رئوف‌، رحیم‌ و مهربان‌ از خود گذشته‌، فداکار، نوع‌ دوست‌، بی‌تجربه‌، غیر مادی‌ و معنوی‌ شهودی‌، همدل‌ و هم‌ فکر جنبه‌ منفی‌ شخصیت‌ متولدین‌ اسفندماه‌: واقع‌ گریز، گریز گرا و

بیشتر بخوانید

قبلیترفندهای شعبده بازی
بعدیآموزش نقاشی کارتونی (حیوانات)