شنبه ، ۷ خرداد ۱۴۰۱
خانه / نام های اصیل ایرانی

نام های اصیل ایرانی

اسم ( آ )

آبنوس (آبگینه) آبـتین (یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون) آتوسا (نام یک شاهزاده ایرانی) آتـش (آتـش) آذر (آتش، نهمین ماه ایرانی) آذین (نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش) آذرافروز (نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار) آراد (نام فرشته ای) آذرخش (صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر) آرام (ساکت) آذرگون (نام گلی است

بیشتر بخوانید

اسم ( الف )

اختر (ستاره، نام گلی) اخـگر (پاره آتش) ارانوس (سیاره ارانوس) اردشیر (یکی از شخـصیتهای شاهـنامه) ارغوان (نام درختی که گل و شکوفه سرخ رنگ می‌دهد) اردلان (-) ارکیده (رنگ ارغوانی روشن، نام گلی) اردوان (یکی از شخـصیت‌های شاهـنامه) ارمغان (هدیه) ارژنگ (یکی از شخـصیت‌های شاهـنامه) افسار (تاج) ارسلان (شیر) افسانه (افسانه) ارشیا (سریر و تخـت)

بیشتر بخوانید

اسم ( ب )

بانو (خانم، متشخص، زن مجرد) بابک (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) بلور (کریستال) باربد (نام نوازنده نامی دربار خسرو پرویز) بنفشه (گل بنفشه) بامداد (آغاز صبح) بوبک (دختر و دوشیزه هدهد، نام مرغ حضرت سلیمان) بامشاد (نام نوازنده نامی دوران ساسانیان) بوسه (بوس، بوسیدن) بامین (-) بهار (فصل بهار) بردیا (نام یک شاهزاده) (برادر کمبودجیه پسر

بیشتر بخوانید

اسم ( پ )

پدیده (پدیده، چیز جدید) پارسا (ایرانی، مقدس) پرستو (اسم یک پرنده) پاشا (نامی آذری به معنای پروردگار) پرند (ابریشم) پرشان (رزمجو) پری (پری) پرویز (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) پری رو (دارای صورتی همچون پری) پرهام (نام یک پیامبر) پریا (جمع پری) پژمان (-) پریچهر (دارای صورتی همچون پری) پوریا (-) پریزاد (زاده پری) پویا (جستجو،

بیشتر بخوانید

اسم ( ت )

تارا (ستاره) تورج (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) ترانه (آهنگ، نغمه) تهماسب (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) ترسا (مسیحی) تهمورث (نام یکی از شاهان ایرانی) توران (نام کشور دشمن ایران در شاهنامه) تیرداد (-) توکا (نوعی پرنده) تیمور (-) تهمینه (یکی از شخصیتهای شاهنامه) - (-) تینا (سفال)

بیشتر بخوانید

اسم ( ث )

اسم ( ث ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ج )

جوانه (جوان، گل جوانه) جاوید (ابدی) - (-) جمشید (نام شاهی باستانی، یکی از شخصیت‌های شاهنامه) - (-) جهاندار (دارنده جهان) - (-) جهانشاه (شاه جهان) - (-) جهانگیر (فاتح جهان)

بیشتر بخوانید

اسم ( چ )

اسم ( چ ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ح )

اسم ( ح ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( خ )

خاطره (یاد، یادگاری) خداداد (هدیه‌ای از طرف خدا) خندان (خندان) خسرو (یکی از شخصیتهای شاهنامه) خجسته (-) خشایار (نام یکی از شاهان هخامنشی) خورشید (آفتاب)

بیشتر بخوانید

اسم ( ش )

شادان (شاد) شاپور (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) شادی (شادی، خوشحالی) شاهرخ (صورت شاه) شاهین (سلطنتی) شاهکام (خواست شاه) شبنم (شبنم) (ژاله) شاهین (باز) (پرنده‌ای کوچک‌تر از عقاب) شراره (جرقه) شایا (سزاوار) شروین (-) شایان (سزاوار) شعله (شعله، آتش) شروین (-) شکوفه (شکوفه) شهاب (ستاره دنباله دار) شکوه (جلال، زرق و برق) شهباز (شاهین دربار) شوکا

بیشتر بخوانید

اسم ( د )

دری (ستاره‌ای درخشان که مانند گوهر می‌درخشد) دادیه (-) دلارام (آرام دل) دارا (ثروتمند، یکی از شخصیتهای شاهنامه) دلبر (ملیح، خوش قلب) داراب (یکی از شخصیتهای شاهنامه) دلکش (جذاب) داریوش (نام یکی از شاهان هخامنشی) دریا (دریا) دانوش (-) دنیا (جهان)

بیشتر بخوانید

اسم ( ص )

اسم ( ص ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ذ )

- (-)

بیشتر بخوانید

اسم ( ض )

اسم ( ض ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ر )

رامش (آرامش) رامبد (-) رسا (پرمعنی) رامین (-) رکسانه (روشنایی) رامتین (نوازنده معروف زمان ساسانیان) روان (روح، روان) رخشان (درخشان) رودابه (یک از شخصیت‌های شاهنامه، مادر رستم) رستان (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) روشنک (نور کوچک) روزبه (-) رها (آزاد) - (-) ریما (-)

بیشتر بخوانید

اسم ( ط )

اسم ( ط ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ز )

زری (حریر، زربافت) زال (یکی از شخصیتهای شاهنامه) (پدر رستم) زرین (طلایی) زامیاد (-) زرین دخت (دختر طلایی) زرتشت (نام یک پیامبر) زویا (-) زند (-) زهره (سیاره زهره) (ونوس) - (-) زیبا (زیبا، قشنگ)

بیشتر بخوانید

اسم ( ظ )

اسم ( ظ ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ژ )

اسم ( ژ ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ع )

اسم ( ع ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( س )

سارا (-) ساسان (بنیانگذار عهد ساسانی) ساغر (جام شراب) سالار (رهبر) سالومه (-) سام (یکی از شخصیتهای شاهنامه) ساناز (نام گلی) سامان (خانه، سامان) سایه (سایه) سامی (بالا مقام) سپیده (نور اول صبح) سپهر (آسمان) ستاره (ستاره) سروش (-) سروناز (زن زیبا، درخت سروناز) سنجر (شاهزاده) سمن (یاسمن) سهراب (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) (فرزند رستم)

بیشتر بخوانید

اسم ( غ )

اسم ( غ ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ف )

فرانک (یکی از شخصیتهای شاهنامه) فرامرز (یکی از شخصیتهای شاهنامه) فرحناز (خوشی) فربد (راست) فرخنده (شاد) فرجاد (عالی) فرزانه (عاقل) فرخ (شاد) فرشته (فرشته، پری) فرخزاد (شاد به دنیا آمده) فرناز (عشوه گر) فرداد (-) فرنگیس (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) فردوس (بهشت) فروزان (درخشان) فردین (-) فروزنده (درخشان) فرزاد (تولد باشکوه) فروغ (روشنی) فرزام (سزاوار)

بیشتر بخوانید

اسم ( ق )

اسم ( ق ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ک )

کتایون (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) کامران (موفق) کیمیا (ماده‌ای که مس را به طلا تبدیل می‌کند) کامشاد (آرزوی شاد) - (-) کامیار (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) - (-) کاوه (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) - (-) کاووس (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) - (-) کورس (-) - (-) کورش (بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران) - (-) کوشا

بیشتر بخوانید

اسم ( گ )

گردآفرید (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) گباد (یکی از شخصیتهای شاهنامه) گردیا (یکی از شخصیت‌های شاهنامه) گشتاسب (یکی از شخصیتهای شاهنامه) گلاره (چشمان) گودرز (یکی از شخصیتهای شاهنامه) گلبانو (-) گیو (یکی از شخصیتهای شاهنامه) گلبهار (گل فصل بهار) - (-) گلپری (-) - (-) گلشن (باغ گل) - (-) گلنار (گل انار، به زیبایی گل)

بیشتر بخوانید

اسم ( ل )

اسم ( ل ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( م )

مانا (مانند) مازیار (-) ماندانا (نام یک شاهزاده) ماکان (-) مانی (نقاشی که خود را پیامبر معرفی کرد) مانی (نقاشی که خود را پیامبر معرفی می‌کرد) ماهدخت (وجوه ماه) منوچهر (یکی از شخصیتهای شاهنامه) ماهرخ (کسی که صورتش مانند ماه باشد) مهبد (-) مرجان (مرجان) مهراب (یکی از شخصیتهای شاهنامه) مرجانه (مرجان) مهران (یکی از

بیشتر بخوانید

اسم ( ن )

نازآفرین (شوق آفرین) نامدار (مشهور) نازگل (گل زیبا) نامور (مشهور) نازنین (خوش قلب) نریمان (یکی از شخصیتهای شاهنامه) نازی (زیبا) نوری (روشنایی) نازیلا (زیبا) نوشزاد (بشادی زائیده شده) ناژین (نام یک درخت) نوید (خبر خوش) ناهید (ونوس، ستاره زهره) نمی‌ا (کوچک) ندا (صدا) نیوشا (شنونده) نرگس (نام گلی) - (-) نسترن (نام گلی) - (-)

بیشتر بخوانید

اسم ( و )

اسم ( و ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

اسم ( ه )

هدیه (هدیه) هرمز (یکی از شخصیتهای شاهنامه) هستی (وجود) هوتن (-) هما (پرنده‌ای افسانه ای) هوشمند (دانا) هنگامه (حیرت انگیز) هوشنگ (یکی از شخصیتهای شاهنامه) - (-) هوشیار (دانا) - (-) هومان (یکی از شخصیتهای شاهنامه) - (-) هومن (نیک اندیش)

بیشتر بخوانید

اسم ( ی )

اسم ( ی ) ، نام های اصیل ایرانی با معنی ، نام های اصیل ایرانی پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر ، نام های اصیل ایرانی پسرانه ، نام های اصیل ایرانی دختر و پسر ، نام های اصیل ایرانی دختر با معنی

بیشتر بخوانید

قبلیآموزش نقاشی کارتونی (حیوانات)
بعدیانواع گل ها