سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( آ )

دختر آبنوس (آبگینه)
پسر آبـتین (یکی از شخـصیت های شاهـنامه، پدر فریدون)
دختر آتوسا (نام یک شاهزاده ایرانی)
پسر آتـش (آتـش)
دختر آذر (آتش، نهمین ماه ایرانی)
پسر آذین (نام فرمانده لشگر بابک خـرمدین، تـزیـین و آرایش)
دختر آذرافروز (نام پسر مهرنوش پسر اسفندیار)
پسر آراد (نام فرشته ای)
دختر آذرخش (صاعقه، نام روز نهم از ماه آذر)
پسر آرام (ساکت)
دختر آذرگون (نام گلی است برنگ سرخ)
پسر آرتان (نام پدر زن داریوش کبـیر)
دختر آذرنوش (پاکدین)
پسر آرش (یکی از پهـلوانان سنـتی ایران)
دختر آرا (-)
پسر آرشام (بسیار نیرومند، پدر بزرگ داریوش کبـیر)
دختر آرزو (آرزو)
پسر آرمان (هـدف)
دختر آزاده (آزاد، رها)
پسر آرمین (یکی از شخـصیت های شاهـنامه)
دختر آزیتا (نام یک شاهزاده ایرانی)
پسر آریا (نام باستانی ایران)
دختر آزین (زینت آلات)
پسر آریامنش (دارای خلق و خوی آریایی، نام پسر داریوش)
دختر آسا (مانند)
پسر آریانا (منسوب به نژاد و قوم آرین یا آریایی)
دختر آفرین (تشویق)
پسر آرین (مربوط به نژاد آریا)
دختر آلاله (نام گلی)
پسر آزاد (آزاد)
دختر آناهیتا (الهه آب)
پسر آویژه (خاص و خالص، پاک و پاکیزه)
دختر آوا (صدا)
پسر(-)
دختر آویزه (آویز)
پسر(-)
دختر آهو (آهو)

بعدیاسم ( الف )