یکشنبه ، ۱۲ تیر ۱۴۰۱

اسم ( خ )

دختر خاطره (یاد، یادگاری)
پسر خداداد (هدیه‌ای از طرف خدا)
دختر خندان (خندان)
پسر خسرو (یکی از شخصیتهای شاهنامه)
دختر خجسته (-)
پسر خشایار (نام یکی از شاهان هخامنشی)
دختر خورشید (آفتاب)

قبلیاسم ( ح )
بعدیاسم ( ش )