سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ز )

دختر زری (حریر، زربافت)
پسر زال (یکی از شخصیتهای شاهنامه) (پدر رستم)
دختر زرین (طلایی)
پسر زامیاد (-)
دختر زرین دخت (دختر طلایی)
پسر زرتشت (نام یک پیامبر)
دختر زویا (-)
پسر زند (-)
دختر زهره (سیاره زهره) (ونوس)
پسر(-)
دختر زیبا (زیبا، قشنگ)

قبلیاسم ( ط )
بعدیاسم ( ظ )