سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ل )

دختر لادن (نام گلی)
پسر(-)
دختر لاله (گل لاله)
پسر(-)
دختر لیدا (-)
پسر(-)
دختر لیلا (شبانه)
پسر(-)
دختر لیلی (نام گلی)

قبلیاسم ( گ )
بعدیاسم ( م )