سه شنبه ، ۷ تیر ۱۴۰۱

اسم ( ک )

دختر کتایون (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
پسر کامران (موفق)
دختر کیمیا (ماده‌ای که مس را به طلا تبدیل می‌کند)
پسر کامشاد (آرزوی شاد)
دختر(-)
پسر کامیار (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کاوه (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کاووس (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کورس (-)
دختر(-)
پسر کورش (بنیانگذار سلسله هخامنشی در ایران)
دختر(-)
پسر کوشا (کوشنده، سخت کوش)
دختر(-)
پسر کیا (شاه، مدافع، محافظ)
دختر(-)
پسر کیان (شاهان)
دختر(-)
پسر کیارش (-)
دختر(-)
پسر کیانوش (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کیخسرو (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کیقباد (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)
دختر(-)
پسر کیوان (جهان)
دختر(-)
پسر کیومرث (یکی از شخصیت‌های شاهنامه)

قبلیاسم ( ق )
بعدیاسم ( گ )