پنج شنبه ، ۹ تیر ۱۴۰۱
خانه / سرگرمی و تفریحی / مشخصات متولدین سال ها

مشخصات متولدین سال ها

عکس نوشته مشخصات متولدین سال موش

? مشخصات متولدین سال موش

متولدین سال موش شامل سال های زیر می باشند:

1279 – 1291 – 1303 – 1315 – 1327 – 1339 – 1351 – 1363 – 1375 – 1387

موش زیر نفوذ حالات جاذبه و تجاوز به دنیا آمده است. در نظر اول آرام و متعادل و شوخ جلوه می کند ولی مواظب باشید در زیر این چهره آرام و صبور یک روحیه مهاجم و ناآرام قرار گرفته است برای مدتی با موشی همخانه و یا همسفر شوید و آن وقت کاملا به روحیه ناآرام و مضطرب و انفجارات روحی بی موقع او پی خواهید برد. او از ایجاد سر و صدا لذت خواهد برد. خیالبافی های موش که اغلب در زمینه نابود کردن و خراب کردن است گاهی منجر به سازندگی و خلق می شود از نظر عشقی و عاطفی موش عاشق میمون می شود ولی از اسب باید حذر کند و از گربه هم طبیعتا به همان دلایل معلوم جانورشناسی باید دوری کند.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال گاو

? مشخصات متولدین سال گاو

متولدین سال گاو شامل سال های زیر می باشند:

1280 – 1292 – 1304 – 1316 – 1328 – 1340 – 1352 – 1364 – 1376 – 1388

آرام و صبور کم رو و کند و دقیق و صاحب روش متعادل و بی اهمیت نسبت به خود. گاو هوشیاری های طبیعتش را پشت یک چهره ی خانگی اش پنهان می کند. او اهل تفکر است و به همین دلیل شاید تنهائی را دوست می دارد و می تواند هدفی را تا سر حد تعصب تعقیب کند. میهن پرستی افراطی دارد متاسفانه برای گاو عشق چیزی جز یک معمای قابل قبول نیست، می تواند با خروس ازدواج موفقیت آمیزی داشته باشد همچنین با موش ها نیز و مار و میمون هم می توانند در کنار گاو زندگی آرام توام با آرامشی داشته باشند ولی از ببر و بز باید ترسید.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال ببر

? مشخصات متولدین سال ببر

متولدین سال ببر شامل سال های زیر می باشند:

1281 – 1293 – 1315 – 1317 – 1329 – 1341 – 1353 – 1365 – 1377 – 1389

ببر یک عیب جوی یاغی است و همیشه در حال طغیان بر ضد قدرت های مستقر است او همیشه می خواهد رهبر باشد اما بدبختانه همچنان که برای بیشتر رهبرها پیش می آید اغلب آن شایستگی را که منجر به جلب اعتماد دیگران می شود فاقد است، میمون چه در کار و چه در عشق ببر را دست خواهد انداخت و باید از مار دوری کند؛ گاو و گربه نیز با ببر سازگار نیستند ولی با سگ و اژدها و اسب می تواند رابطه خوبی داشته باشد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال گربه

? مشخصات متولدین سال گربه

متولدین سال گربه شامل سال های زیر می باشند:

1282 – 1294 – 1306 – 1318 – 1330 – 1342 – 1354 – 1366 – 1378 – 1390

خوشحال و با استعداد، خوب، با احتیاط، لطیف، ملاحظه کار، عاشق جمع، اهل غیبت کردن، بدگوئی. جاه طلبی دارند اما نه خیلی زیاد به حد زیادی پرهیزکارند و رفقای خوبی هستند گربه عاشق جمع است خیلی زود به گریه می افتد، گربه با بز و سگ درست کردار و خوک کنار می آید اما از موش باید مثل طاعون بپرهیزد و با ببر نیز چون از همان نژاد است به خوبی از حیله هایش با خبر است و در نتیجه از درگیری با او دوری می کند.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال اژدها

? مشخصات متولدین سال اژدها

متولدین سال اژدها شامل سال های زیر می باشند:

1283 – 1295 – 1307 – 1319 – 1331 – 1343 – 1355 – 1376 – 1379 – 1391

زود گول می خورد و کمال گرا، مغرور و باهوش، محکم و با اراده، بخشنده، دل به کسی نمی بندد تنها خیره کننده و اغلب دچار بدترین وضعیت ها می شود این شهامت را دارد که اشتباهش را بپذیرد، معمولا دیر ازدواج می کند و اما با موش عاشق پیشه و مار و خروسی مغرور ارتباط خوبی دارد از بین تمام علامت ها تنها میمون قادر است که اژدها را فریب بدهد، ارتباط اژدها و ببر به ندرت می تواند آرام باشد و نیز از سگ بپرهیزد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال مار

? مشخصات متولدین سال مار

متولدین سال مار شامل سال های زیر می باشند:

1284 – 1296 – 1308 – 1320 – 1332 – 1344 – 1356 – 1368 – 1380

جذاب، احساسات، شوخ، زیبا، روشنفکر، فیلسوف، دقیق، حسابگر، اهل خطر کردن نیست، سختگیر، زنان متولد این ماه معمولا زیبا هستند. مار وقتش را بیهوده تلف نمی کند و کمتر عمرش را با پرگوئی و بیهوده گوئی از دست می دهد و به احساس و درک اولیه اش در موارد مختلف ایمان دارد و چون در شناسائی محیط و مردم اشتباه نمی کند اغلب قدم صحیح برمی دارد. حس ششم او همان قدر قوی است که پنج حس دیگر او قوی می باشد در مورد امور مالی مار اقبال بلند دارد، به سرعت تصمیم می گیرد و در راه رسیدن به هدفش آسمان را به زمین می آورد و اجازه نمی دهد هیچ مانعی در سر راهش قرار گیرد، کمک کردن به مردم را بزرگترین کارها می داند و در امور عشقی با ببر قادر به انجام هیچ کاری نمی باشد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال اسب

? مشخصات متولدین سال اسب

متولدین سال اسب شامل سال های زیر می باشند:

1285 – 1297 – 1309 – 1321 – 1333 – 1345 – 1357 – 1369 – 1381

اسب همیشه فوق العاده به نظر می رسد عاشق مکان های عمومی، ورزشکار، شوخ، نکته سنج، زرنگ، ناآرام، خودخواه، خوددوست، اقتصاددان، به خاطر عشق از همه چیز می گذرد. خونگرم هیجانی و ناآرام است. اسب با بز و سگ و ببر می تواند زندگی خوبی داشته باشد ولی با موش هرگز.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال گوسفند

? مشخصات متولدین سال گوسفند

متولدین سال گوسفند شامل سال های زیر می باشند:

1286 – 1298 – 1310 – 1322 – 1334 – 1346 – 1358 – 1370 – 1382

شیک پوش، جذاب، هنرمند، خجالتی، مطبوع و دلپذیر، مذهبی، خوش قلب، دست و دلباز، آرامش طلب، عاشق گفتگوی هنری، بز، خیال باف کمتر از هر کسی به وقت شناسی اهمیت می دهد، او بدون نظر و قصد دوستانش را می رنجاند؛ او می تواند صنعتگر و هنرمند خوبی باشد، او می تواند در کنار گربه، خوک و اسب خوشبخت شود و هیچ موجود دیگری نمی تواند در کنار اسب مدت زیادی دوام بیاورد مخصوصا سگ.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال میمون

? مشخصات متولدین سال میمون

متولدین سال میمون شامل سال های زیر می باشند:

1287 – 1299 – 1311 – 1323 – 1335 – 1347 – 1359 – 1371 – 1383

بدجنس، دلیر، با همت، شوخ طبع، حیله گر، خودخواه، روشنفکر، بافرهنگ، سیاستمدار، زیرک و دانا، فرصت طلب. او در حقیقت موجودی خودمرکز بین است خلاقیت و اصالت افکار میمون به حدی زیاد است که به راحتی می تواند سخت ترین مشکلات را بدون ترس و واهمه حل کند او هوش سرشاری دارد، او در کنار موش و اژدها خوشبخت می شود اما موش ببر را دست می اندازد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال خروس

? مشخصات متولدین سال خروس

متولدین سال خروس شامل سال های زیر می باشند:

1288 – 1300 – 1312 – 1324 – 1336 – 1348 – 1360 – 1372 – 1384

مغرور لاف زن از روی فکر حرف می زند، پرهیزکار، صریح الهجه، خوش لباس، بی پروا، رویائی، شجاع، فعال، جمع زن ها را دوست دارد گاه برای دفاع از آنچه که می گوید حالت حمله پیدا می کند او با جرات و شجاع است. خروس با گاو و اژدها خوشبخت می شود ولی باید از گربه بپرهیزد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال سگ

? مشخصات متولدین سال سگ

متولدین سال سگ شامل سال های زیر می باشند:

1289 – 1301 – 1313 – 1325 – 1337 – 1349 – 1361 – 1373 – 1349 – 1361 – 1373 – 1385

خودخور و نگران، درونگرا، یک دنده، بدگمان، ترشرو، بدبین، ضد اجتماع، وفادار، صادق، درستکار، وظیفه شناس، از گناه دیگران رنج می برد. ظاهری ساده، او همیشه اولین کسی است که علیه بی عدالتی داد سخن برمی آورد در عشق درستکار و ثابت قدم است سگ با اسب، ببر و گربه خوشبخت می شود ولی از بز و اژدها باید بپرهیزد.

عکس نوشته مشخصات متولدین سال خوک

? مشخصات متولدین سال خوک

متولدین سال خوک شامل سال های زیر می باشند:

1290 – 1302 – 1314 – 1326 – 1338 – 1350 – 1362 – 1374 – 1386

دلیر بلند همت خودنما، دقیق، نسبت به گناه وسواسی به او اعتماد کنید. ساده، رازدار، گستاخ، بی طرف، یک رفیق فوق العاده کم حرف مثل میمون، یک روشنفکر است. خوک باید از مار فرار کند مادی گرا، نفس پرست، عاشق میهمانی و تفریح، بز نیز از وجود خوک استفاده خواهد کرد به راحتی می تواند سراغ سگ ها برود هر چه روز تولدش به سال نو نزدیک تر باشد گرفتاری هایش بیشتر است.

? این ترتیب نام‌های حیوانی سال‌ها را ابونصر فراهی در نصاب الصبیان چنین به نظم درآورده است:

موش و بقر و پلنگ و خرگوش شمار / زان چار چو بگذری نهنگ آید و مار
آنگاه به اسب و گوسفند است حساب / حمدونه و مرغ و سگ و خوک آخر کار

همچنین ببینید

طالع بینی پرنده ماه تولد شما

اول فروردین تا 25 فروردین شاهین مقتدر و توانا هستید . معمولا با مهارتی که …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.