یکشنبه ، ۸ خرداد ۱۴۰۱
خانه / علمی و آموزشی / دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳
دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳

هماهنگ کردن متن و عدد

برخی اوقات پیش میاید که در هنگام تایپ متن فارسی، همانند تصویر زیر، اعداد بصورت لاتین تایپ شوند.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (1)

برای حل این مشکل روی زبانه file کلیک و در لیست باز شده، گزینه options را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (2)

در صفحه باز شده جدید، در سمت چپ تصویر گزینه advanced را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (3)

حال در سمت راست همین صفحه، در قسمت show document content، گزینه numeral را به حالت context تغییر می دهیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (4)

و در پایان بر گزینه ok کلیک می کنیم. حالا نوشته ما به صورت زیر تغییر پیدا کرده است.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (5)

تغییر واحد اندازه گیری

معمولا بصورت پیش فرض، واحد اندازه گیری ابعاد صفحه ورد و حاشیه های آن با اینچ نمایش داده می شود.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (6)

برای تغییر این واحد به واحدهای اندازه گیری، روی زبانه file کلیک و گزینه options را انتخاب می کنیم.

در صفحه باز شده جدید گزینه advanced را از لیست سمت چپ انتخاب می کنیم و در سمت راست صفحه باز شده در قسمت display ، گزینه show measurements in units of را به centimeters یا سایر گزینه های دلخواه تغییر می دهیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (7)

استفاده از styles در هنگام تایپ

معمولا برای تایپ متن در ورد، از یک فونت ثابت برای نوشتن متن عادی و از فونت های دیگری برای نوشتن عنوان متن و سرفصل ها استفاده می شود. اگر از styles استفاده نکنیم، هر بار باید فونت متن را برای نوشتن سرفصل و عنوان تغییر دهیم که این کار زمانبر است و احتمال اشتباه در تنظیمات مربوط به فونت ها را افزایش می دهد. برای حل این مشکل از styles کمک می گیریم. ورد بصورت پیش فرض چند style در خود گنجانده که در زبانه home در قسمت styles قابل مشاهده هستند.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (8)

حالت normal فونتی است که برای نوشتن عادی پاراگراف ها از آن استفاده می شود. با راست کلیک بر این style و انتخاب گزینه modify وارد تنظیمات مربوط به این style می شوید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (9)

حال می توانید تمام تنظیمات دلخواه خود برای فونت اصلی تایپ متن را اعمال کنید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (10)

دقت کنید در لیست باز شده در تصویر فوق، برای تنظیم فونت مربوط به تایپ لاتین، گزینه latin و برای تنظیم فونت فارسی، گزینه complex را انتخاب کنید و تنظیمات هر کدام را جداگانه اعمال کنید. در حالت عادی می توانید متن را وسط چین، چپ چین و راست چین کنید و گزینه justify وجود ندارد. برای justify کردن متن (متن تمام طول سطر را بطور اتوماتیک پر کند)، بر گزینه format کلیک کنید و در لیست باز شده گزینه paragraph را انتخاب کنید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (11)

و در صفحه باز شده جدید، همانند شکل زیر گزینه direction را به right_to_left تغییر داده و حالت گزینه alignment را به justified تغییر دهید و در پایان بر گزینه ok کلیک کنید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (12)

دقت کنید اگر برای تایپ متن لاتین، فونت فارسی انتخاب کنید، متن لاتین تایپ شده بر هم میریزد.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (13)

برای ایجاد سرفصل و عنوان هم به همین روش عمل می کنیم. ترتیب عنوان ها هم بصورت heading1، heading2 و … است.

ایجاد فهرست

ورد برای ایجاد فهرست مطالب راهکار مناسبی را در خود جای داده است. قدم اول در ایجاد فهرست اتوماتیک، نوشتن متن بر اساس styles است. یعنی فهرست خودکار ورد بر اساس headingها کار می کند. اگر در متن خود heading داشته باشیم فهرست ایجاد می شود و اگر در متن heading وجود نداشته باشد با هشدار زیر روبرو می شویم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (14)

حال فرض کنید متن آماده شده و از heading هم برای عنوان ها و سرفصل ها استفاده شده است. برای ایجاد فهرست به زبانه references می رویم و در قسمت table of contents، بر گزینه table of contents کلیک و یکی از انواع فهرست های پیش نهادی را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (15)

با انجام این مراحل عناوین و شماره صفحه آنها بصورت فهرست در صفحه مورد نظر ایجاد می شوند.

ایجاد نیم فاصله در متن

گاهی پیش میاید که در هنگام تایپ یک کلمه در بخشی (مثل می شود)، به آخر سطر نزدیک شویم و بخش “می” در یک سطر و بخش “شود” در سطر بعد نوشته شود. همانند شکل زیر.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (16)

برای حل این مشکل و برای اینکه این دو کلمه همیشه در کنار هم نوشته شوند بدون اینکه به هم متصل باشند، باید بجای فاصله space بین آنها، از نیم فاصله چسبان استفاده کنیم، برای این کار می تواینم کلیدی میانبر برای این نیم فاصله ایجاد کرد. برای ایجاد این کلید میانبر به زبانه insret رفته و در قسمت symbols بر گزینه symbol کلیک می کنیم. در کادر باز شده همانند شکل زیر بر گزینه more symbols کلیک می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (17)

در کادر باز شده بر زبانه special characters کلیک می کنیم و گزینه no-width optional break را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (18)

حالا بر گزینه shortcut key کلیک و در صفحه جدید باز شده در کادر press new shortcut key کلید ترکیبی دلخواه برای ایجاد میانبر را فشار می دهیم و در پایان بر گزینه assign و ok کلیک می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (19)

دقت کنید کلید ترکیبی باید ترکیبی از کلید ctrl و یک کلید دیگر باشد که ما به دلخواه کلید ترکیب ctrl+\ را انتخاب کرده ایم.

حالا در هنگام تایپ کلمات دو بخشی پس از نوشتن بخش اول بجای فشردن کلید space ، کلید ترکیبی ctrl+\ را می فشاریم و سپس بخش دوم را می نویسیم. با این کار این دو کلمه با وجود فاصله میان خود، همیشه در کنار هم نوشته می شوند.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (20)

معکوس نوشته شدن متن فارسی در فرمول ها

در هنگام تایپ یک متن فارسی در یک فرمول، کلمات معکوس نوشته می شوند. مثلا برای نوشتن کسر دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (21) با تصویر زیر مواجه می شویم:

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (22)

برای حل این مشکل کافیست قبل از نوشتن صورت و مخرج کسر در فرمول، در زبانه design در قسمت tools بر گزینه normal text کلیک کنید و سپس متن خود را بنویسید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (23)

لاتین نوشته شدن اعداد در فرمول

در هنگام تایپ فرمول، اعداد همیشه لاتین تایپ می شوند. اگر هم بخواهیم اعداد بصورت فارسی تایپ شوند، می توانیم از روشی که در قسمت قبل (معکوس نوشته شدن متن فارسی در فرمول ها، normal text) استفاده کنیم. اگر همه اعداد در فایل ورد فارسی باشند، می توان به زبانه file رفته و گزینه options را انتخاب کرد و در قسمت advanced و در بخش show document content گزینه numeral را به Arabic تغییر داد. در این حالت علاوه بر اعداد درون فرمول، همه اعداد فایل ورد فارسی می شوند.

تقسیم کردن فایل ورد به چند بخش متفاوت

گاهی اوقات لازم است که تنظیمات یک بخش از یک فایل ورد متفاوت از بخش های دیگر آن باشد. مثلا قسمت فهرست و صفحات ابتدایی متن بدون سربرگ و شماره صفحه هستند در حالیکه بقیه قسمت های فایل ورد سربرگ و شماره دارند. برای این کار باید این دو بخش را از هم جدا کرد تا بتوان تنظیمات متفاوتی را روی آنها اعمال کرد. برای این کار باید این دو بخش را از هم جدا کرد تا بتوان تنظیمات متفاوتی را روی آنها اعمال کرد. برای این کار در پایان بخش اول (فهرست و …) از زبانه page layout در قسمت page setup روی گزینه breaks کلیک میکنیم و در لیست باز شده گزینه next page را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (24)

با این کار به صفحه بعدی و بخش جدید منتقل می شویم. حالا فرض کنید می خواهید سربرگی را برای بخش جدید ایجاد کنید که در بخش قبلی وجود نداشته باشد. برای این کار به زبانه insert رفته و در قسمت header&footer گزینه header را انتخاب می کنیم و در لیست باز شده گزینه edit header را انتخاب می کنیم.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (25)

با کلیک بر این گزینه زبانه design ایجاد می شود. با کلیک بر زبانه design و در قسمت navigation گزینه . link to previous را غیر فعال می کنیم. با این کار تنظیمات مربوط به سربرگ فقط در بخش جاری ایجاد می گردد و بخش های قبلی تغییر نخواهد کرد.

تنظیمات مربوط به پانویس ها

مهمترین تنظیمات مربوط به این قسمت، تنظیم نحوه شماره گذاری آنهاست. بطور پیش فرض شماره پانویس ها در هر بخش بطور متوالی ادامه پیدا می کند. برای این که شماره گذاری پانویس ها در هر صفحه از یک شروع شود، به زبانه references و قسمت footnotes بروید و با کلیک بر گوشه این کادر، تنظیمات آن را باز کنید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (26)

در کادر تنظیمات، گزینه numbering را به حالت reatart each page تغییر دهید.

دانستنی هایی از ورد ۲۰۱۳ (27)

نویسنده: محمد مهرتاش

Mehrtash1992 (at) yahoo (dot) com

همچنین ببینید

ساخت جعبه با بطری پلاستیکی

ساخت جعبه با بطری پلاستیکی ، آموزش ساخت جعبه کادویی با الگو ، آموزش ساخت جعبه کادو مربعی ، آموزش ساخت جعبه کادویی ، آموزش ساخت جعبه کادویی ساده ، آموزش ساخت جعبه های فانتزی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.