شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / علمی و آموزشی / زبان حیوانات چگونه است (بخش دوم)

زبان حیوانات چگونه است (بخش دوم)

رمز و راز زبان حیوانات (بخش دوم)

رمز و راز زبان حیوانات: بخش دوم

علائم حراست از قلمرو: در قلمرو پرندگان، بخش بندی هایی وجود دارد. هر پرنده ای که قطعه ای را اشغال کرده است، با آواز خود دیگران را با خبر می کند، و در واقع، اطلاع می دهد، تجاوز به قلمروی که در اختیار اوست، بی کیفر نمی ماند.

نه تنها پرندگان، بلکه بسیاری از جانوران دیگر هم، به طور جدی از مصونیت مرزهای خود مراقبت می کنند. مثلا ماهی نر مورو، نزدیک به یک ماه پیش تخم ریزی، قطعه ی مناسبی را برای خود انتخاب می کند و با خرخر کوتاه و ضعیفی به رقیبان احتمالی خود خبر می دهد که مواظب باشند به قلمرو مورد نظر او، تجاوز نکنند.

بوزینه های زوزه کش را به این جهت به این نام می شناسند که فریادهای کلفت و غیر عادی آنها، به طور دایم و از نقطه های دور به گوش می رسد. نمایندگان گله بدون استثنا و مرتب فریاد می کشند، و به خصوص نرهای بزرگ، صدایی نیرومند تر دارند. معنای این غرش ها چنین است: صاحبان این قطعه در ملک خود هستند و بهتر است به مرزهای آن تجاوز نکنید. میمون های کوهی و زیبون ها (که به آن ها میمون دراز دست هم می گویند)، برای نشان گذاری قلمرو خود، از صدا استفاده می کنند.

موش صحرایی سیبری، وحشی جذابی که در دشت های شمال، در توندرا، ساکن است، با دیدن هم قطاری در نزدیکی های خود، آرام و قرار خود را از دست می دهد. ولی اگر رقیب به او توجه نکند، آن وقت، رو در روی او می ایستد و صداهای تهدید آمیز سر می دهد.

نزدیک شدن به فاصله های ممنوع، اعتراض حشره ها را هم، بر می انگیزد. ملخ ها و زنجره ها، وقتی به قلمرو آنها تجاوز آشکار بشود، با صداهای تهدید آمیز خود، به دور و بر خبر می دهند.

نقش ارتباط صوتی در تولید مثل: برقراری ارتباط صوتی، بخش اصلی را در تولید مثل ایفا می کند. مشاهدات بسیار، دامنه وسیعی از علائم را تعیین کرده است که دانشمندان آنها را تحت عنوان علائم جفت گیری نامیده اند. بنابراین، وقتی یک جانور نر صدا می کند، جانور ماده به او پاسخ می دهد و یا به سوی قلمرو او به حرکت در می آید. لازم به توضیح است (آواز جفت گیری) به صوت محدود نمی گردد.

بیشتر صداهایی که نرهای بسیاری از انواع حیوانات می دهند مربوط به جفت گیری یا هشدار به نرهای دیگر است که از منطقه متعلق به آنان دوری کنند. شعبه ای از موزه تاریخ طبیعی آمریکا که درباره رفتار حیوانات تحقیق می کند نواری از غرش سوسمار نر ضبط کرده است،

دانشمندان آن را نزدیک نقطه ای که سوسمار نر دیگری در آب مشغول چرت زدن بود بردند و آن را روی دستگاه پخش کردند. ناگهان سوسمار با حالت جنگجوئی آب را متلاطم کرد و با غرش خود هشدار داد که او فرمانروای مطلق آن ناحیه است.

علائمی برای یاری خواستن: از مدتها پیش همه بر این عقیده بودند که اعضای خانواده ی نهنگها از هوش فوق العاده ای برخوردارند. در طول قرنها، دریانوردان افسانه هایی در مورد رفتار عجیب نهنگها و پسر عموی آنها دلفینها و بالنها نقل کرده اند. دکتر جان سی.لیل در سال ۱۹۵۵ آزمایشهای خود را بر روی دلفینها آغاز کرد. در این زمان دریافته بودند که دلفینها قادر به شنیدن اصوات با فرکانس بالا هستند و از انعکاس این اصوات برای یافتن مسیر خود استفاده می کنند.

یک روز دکتر لیلی و سایر دانشمندان در مارین لند اقیانوس آرام واقع در کالیفرنیا، دلفینی را مشاهده کردند که بیمار به نظر می رسید. وقتی دلفین می کوشید شنا کند، روی پهلوی راستش می پیچید. سرانجام، دیدند که قادر به آمدن روی آب و نفس گیری کامل نیست. در این هنگام، دلفین صدایی سوت مانند از خود خارج ساخت.

این صدا از دو بخش تشکیل می شد: یک فریاد کوتاه که کم کم اوج می گرفت و سپس با فریادی آهسته خاموش می شد. دو دلفین دیگر که درون استخر بودند به سرعت به سوی دلفین بیمار رفتند و کوشیدند از زیر او را به سمت بالا و به سطح آب ببرند تا بتواند نفس کند. دانشمندان حدس زدند که این فریاد سوت مانند یک علامت برای تقاضای کمک بود. اخبراً دانشمندان دیگری که بر روی دلفین ها مطالعه می کنند، بیش از دوازده نوع صدای سوت دیگر را، که هر یک پیامی متفاوت است، کشف کرده اند.

صدا، پیوند اصلی میان نوزادان و مادران: شیوه ای که طبق آن، نوزادان مادرشان را دنبال می کنند و مادر، به موجب آن نوزادهایش را می شناسد، توسط محققی نزد اردک ها و غازها مطالعه شده است. او نشان داده است که پیوند اصلی میان جوجه غازها و جوجه اردک ها و مادرشان، صداست. نزد بسیاری از گونه ها، باز شناختن صدای جوجه ها توسط مادر، صرفا غریزی است. او دقیقا می داند آنها چگونه باید صدا کنند.

سه نوع صدای اصلی وجود دارد که یک پرنده ی نوزاد می تواند ایجاد کند. اولین آن همان کارکرد گریه بچه ی انسان را دارد. این صدا بدان معناست که پرنده، گم گشته یا ناشادمان است. برای مثال، یک جوجه اردک فریادی شکایت آمیز توأم با آشفتگی بر می آورد و سرش را به سمت بالا می کشد. او فریاد زدن را ادامه می دهد تا اگر لازم باشد، کاملا خسته شود. این نوزاد بدون گرما و حمایت مادر نمی تواند زندگی کند. از این رو به هر قیمت شده به فریاد کردن ادامه می دهد.

دومین فریاد مهم، فریاد تماس است. این صدایی است که یک جوجه اردک یا جوجه غاز، وقتی خود را در حمایت بدن مادر می یابد، بر می آورد. محقق مذکور پیشنهاد کرده است که این فریاد چنین ترجمه شود: (من اینجا هستم، تو کجایی؟) نوزاد انتظار پاسخی را از سوی مادر یا نوزاد دیگری دارد تا مطمئن شود که تنها نیست.

سومین فریاد مهم، غالباً وقتی شنیده می شود که جوجه غازها از اولین گردش خود در جهان باز می گردند. معنای این فریاد آن است که آنها خسته اند و باید استراحت کنند.

علائمی برای پیام گرسنگی: مشکل اساسی دیگر در رابطه با برقراری ارتباط، به دست آوردن غذاست. در این مورد نیز علائم مخصوصی در رابطه با این رفتار وجود دارد. جیغ ناگهانی جوجه های موجود در آشیانه پیام گرسنگی آنهاست. اصوات ایجاد شده توسط پرندگان بالغ که با کرمی به آشیانه نزدیک می شوند، پیام شادی بخش به دست آوردن غذاست.

این واقعیت که اطلاعات توسط این اصوات رد و بدل می شود، کاملا به اثبات رسیده است. صدای جوجه های گرسنه، موجب می شود والدین آنها به دنبال غذا بروند. صدای آوردن غذا به وسیله ی والدین، فشار گرسنگی را در جوجه ها کاهش می دهد. وقتی والدین بر می گردند، جوجه ای که بلندتر از همه فریاد می کشو، اول تغذیه می گردد.

تجزیه و تحلیل صدای گرگ خاکستری، سه صدای شکار مختلف را در وی تبکیک کرده است. زوزه ی یکنواخت طولانی، گرگهای دیگر را خبر نموده، آنها را دور هم جمع می کند. زوزه ی بلندتر با دو نت ارتعاشی، مشخص کننده ی بوی غذای تازه است. پارس کوتاه که زوزه ای به همراه دارد، علامت تمام شدن غذاست.

فریادهای درماندگی: پرندگان، یک نوع علامت دیگر هم دارند که بسیاری از جانوران آن را می فهمند. این علامت، فریادهای درماندگی است، و پرندگان وقتی به آن متوسل می شوند که خطر بزرگی زندگی آنها را تهدید می کند. تجربه نشان داده است، وقتی چنین فریادی بلند می شود، دیگر جانوران، چه وحشی و چه خانگی، در برابر آن عکس العمل نشان می دهند. وقتی، سار یا طرقه، صدای درماندگی سر دهد، بیشتر پرندگانی که در آن دور و بر هستند، خود را از منطقه خطر دور می کنند.

فریادهای درماندگی، از لحاظ ساختمانی، در بیشتر پرندگان شبیه یکدیگر است: صداهای کوتاهی که بی وقفه و پشت سر هم می آید. و.ای.ایلیچف، دکتر زیست شناس، فریاد درماندگی ۱۵ نوع پرنده را تجزیه و تحلیل کرده و به این نتیجه رسیده است که طرح بیان آنها کم و بیش شبیه یکدیگر است.

همچنین ببینید

ساخت جعبه با بطری پلاستیکی

ساخت جعبه با بطری پلاستیکی ، آموزش ساخت جعبه کادویی با الگو ، آموزش ساخت جعبه کادو مربعی ، آموزش ساخت جعبه کادویی ، آموزش ساخت جعبه کادویی ساده ، آموزش ساخت جعبه های فانتزی

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.