شنبه ، ۱۱ تیر ۱۴۰۱
خانه / سرگرمی و تفریحی / با متولدین چه ماهی ازدواج بكنید و نكنید

با متولدین چه ماهی ازدواج بكنید و نكنید

با متولدین چه ماهی ازدواج بكنید و نكنید
با متولدین چه ماهی ازدواج بكنید و نكنید

مطالبی که در این پست اومده صرفاً جنبه‌ی سرگرمی و تفریح داره، پس اصلاً و ابداً جدی نگیریدیش و خدای ناکرده به خاطر این مطلب نامزدیهاتون رو به هم نزنید یا برعکس نامزد نشید باکسی.

خب، نمودار زیر به ما میگه که متولین چه ماههایی با هم میسازن و برعکس:

*پیوند فروردین با سایر ماهها

فروردین با فروردین: (خوب) سازگاری مثبت واقع بینی و آگاهی به صفات مثبت یکدیگر
فروردین با اردیبهشت: (متوسط) خودپسندی و میل به حاکمیت از ویژگی‌های مشترکشان می‌باشد
فروردین با خرداد: (بد) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
فروردین با تیر: (متوسط) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
فروردین با مرداد: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردین با شهریور: (بد) یکی پاک سرشت و انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
فروردین با مهر: (بسیار خوب) افرادی منصف و معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
فروردین با آبان: (بد) آزادیخواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
فروردین با آذر: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
فروردین با دی: (بد) تفاهم چندانی با هم ندارند مرموز و محافظه کار می‌باشند
فروردین با بهمن: (بد) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
فروردین با اسفند: (متوسط) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد

*پیوند اردیبهشت با سایر ماهها

اردیبهشت با فروردین: (متوسط) ممکن است مشکل داشته باشند قابل حل شدن است
اردیبهشت با اردیبهشت: (متوسط) نسبتاً خودرأی و لجباز هستند ممکن است مشکل پیش بیاید
اردیبهشت با خرداد: (متوسط) تیزهوش کنجکاو و چندان با هم سازگار نیستند
اردیبهشت با تیر: (بسیار خوب) خانواده دوست خونگرم پیوندی محکم و استوار
اردیبهشت با مرداد: (بسیار خوب) عاشق پیشه با صداقت وفادار پیوندی مملو از آرامش
اردیبهشت با شهریور: (خوب) جوانمرد باسخاوت مددکار و بدون مشکل
اردیبهشت با مهر: (متوسط) اهل اعتدال معاشرتی خونسرد و کمی حسادت
اردیبهشت با آبان: (خوب) آرمانگرا بلندپرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگار
اردیبهشت با آذر: (متوسط) جسور بی پروا نیازمند با آزادی و بدون تفاهم
اردیبهشت با دی: (بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
اردیبهشت با بهمن: (بد) کنجکاو آزادیخواه و آرمانگرا و ایده متفاوت از یکدیگر
اردیبهشت با اسفند: (خوب) اشخاصی تودار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند

*پیوند خرداد با سایر ماهها

خرداد با فروردین: (بد) افرادی پر جنب و جوش و بی قرار ناسازگار و بدون تفاهم
خرداد با اردیبهشت: (متوسط) تیزهوش کنجکاو تنوع طلب چندان با هم سازگار نیستند
خرداد با خرداد: (خوب) مشورت پذیر با استدلال توانا در برطرف کردن مشکلات
خرداد با تیر: (متوسط) با روحیه تنوع طلب و بی قرار خودشان می‌توانند باعث ایجاد مشکلات شوند
خرداد با مرداد: (بسیار خوب) زوجی جذاب و اجتماعی با صفات مشترک فراوان
خرداد با شهریور: (متوسط) چندان ذوق و شوقی در روابطشان وجود ندارد
خرداد با مهر: (بسیار خوب) خونسرد با سلیقه هنر دوست و بسیار با نشاط می‌باشند
خرداد با آبان: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر راتحمل کنند
خرداد با آذر: (بسیار خوب) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
خرداد با دی: (خوب) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
خرداد با بهمن: (بسیار خوب) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
خرداد با اسفند: (بد) خیالباف رؤیا پرداز مرموز عدم تفاهم با همدیگر

*پیوند تیر با سایر ماهها

تیر با فروردین: (متوسط) برون گرا ایده آلیست امکان مشکل وجود دارد
تیر با اردیبهشت: (بسیار خوب) نقطه اشتراک فراوانی با یکدیگر دارند
تیر با خرداد: (متوسط) یکی آرام و مهربان دیگری پرشور و با انرژی
تیر با تیر: (خوب) علی رغم اختلاف سلیقه پیوند خوبی می‌باشد
تیر با مرداد: (خوب) خصوصیات مشترک زیاد و ازدواجی موفق
تیر با شهریور: (بسیار خوب) یکی مهارت فراوان در امورمالی و دیگری حسابگر و صرفه جو و هماهنگ
تیر با مهر: (بسیار خوب) هر دو مهربان انسان دوست و توانمند
تیر با آبان: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر مسائل هماهنگ می‌باشند
تیر با آذر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
تیر با دی: (خوب) از نظر مالی اخلاقی و روابط هماهنگ هستند بنابراین پیوندی موفق می‌شود
تیر با بهمن: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
تیر با اسفند: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه با تفاهم کامل

*پیوند مرداد با سایر ماهها

مرداد با فروردین: (خوب) پیوند موفقی خواهد بود چون هماهنگی وجود دارد
مرداد با اردیبهشت: (بسیار خوب) مهربان و خانواده دوست ازدواجی موفق و پایدار
مرداد با خرداد: (بسیار خوب) اجتماعی خونگرم همراه با سازگاری مثبت
مرداد با تیر: (خوب) اختلاف سلیقه زیادی با هم ندارند موقعیت همدیگر را درک می‌کنند
مرداد با مرداد: (خوب) صفات مشترک خوب باعث تقویت پیوندشان خواهد بود
مرداد با شهریور: (متوسط) یکی منضبط و قانونمند دیگری پرشور و زیباپسند
مرداد با مهر: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مرداد با آبان: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد دیگری عاشق ستایش دیگران
مرداد با آذر: (متوسط) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
مرداد با دی: (متوسط) به دلیل داشتن حق مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
مرداد با بهمن: (خوب) هر دو آرمانگرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
مرداد با اسفند: (خوب)با هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر

*پیوند شهریور با سایر ماهها

شهریور با فروردین: (بد) یکی پاک سرشت انسان دوست دیگری جسور و جاه طلب
شهریور با اردیبهشت: (خوب) صفات مشترک خوب نظیر جوانمردی و نجابت
شهریور با خرداد: (متوسط) یکی عاطفی و عاشق پیشهدیگری با نظم و برنامه مشخص
شهریور با تیر: (بسیار خوب) در امور مالی هماهنگ و با صفات مشترک فراوان
شهریور با مرداد: (متوسط) نسبتاً لجباز و خودرأی شاید با مشکل مواجه شوند
شهریور با شهریور: (بسیار خوب) هر دو صمیمی و صادق و با محبت می‌باشند
شهریور با مهر: (خوب) مشورت پذیر با منطق و در برطرف کردن مشکلات توانا
شهریور با آبان: (متوسط) جسور و بی پروا. سرشار از انرژی و بلند پرواز
شهریور با آذر: (بد) تنوع طلب خواهان استدلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
شهریور با دی: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
شهریور با بهمن: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد
شهریور با اسفند: (خوب ) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شود

*پیوند مهر با سایر ماهها

مهر با فروردین: (بسیار خوب) خونگرم و مهربان معتقد به تساوی حقوق زن و مرد
مهر با اردیبهشت: (خوب) انسان‌هایی هستند که تمایل زیادی به حفظ آرامش و اعتدال دارند
مهر با خرداد: (بسیار خوب) آدم‌هایی حسابگر خونگرم تفاهم مناسبی با هم دارند
مهر با تیر: (بسیار خوب) اهل رفت و آمد و معاشرت با دیگران و بسیار شکیبا
مهر با مرداد: (خوب) در پی برقراری آرامش و ملایمت همراه با منطق در زندگی هستند
مهر با شهریور: (خوب) پیوندی موفق چون منصف عادل و با سلیقه می‌باشند
مهر با مهر: (خوب) به دلیل اشتراکات زیادی که دارند می‌توانند موفق باشند
مهر با آبان: (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می‌توانند موفق باشند
مهر با آذر: (بسیار خوب) دارای خصیصه‌هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیری می‌باشند
مهر با دی: (متوسط) نسبتاً خودرأی بلندپرواز. ممکن است با مشکل روبرو شوند
مهر با بهمن: (بد) پر جنب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکش
مهر با اسفند: (بسیار خوب) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند

*پیوند آبان با سایر ماهها

آبان با فروردین: (بد) آزادی خواه سلطه گر خواهان تنهایی و درون گرا
آبان با اردیبهشت: (خوب) آرمانگرا بلند پرواز همراه با جاذبه و اقتدار و ناسازگاری
آبان با خرداد: (متوسط) برای رسیدن به خوشبختی باید یکدیگر را تحمل کنند
آبان با تیر: (متوسط) در مسائل مالی اختلاف نظر دارند ولی در سایر موارد هماهنگ می‌باشند
آبان با مرداد: (متوسط) یکی وفادار و قابل اعتماد و دیگری عاشق ستایش دیگران
آبان با شهریور: (متوسط) جسور بی پروا سرشار از انرژی و بلند پرواز
آبان با مهر: (متوسط) اگرچه خالی از دردسر نیستند اما می‌توانند موفق باشند
آبان با آبان: (بد) مستعد به خشمگین شدن و از کوره در رفتن در نتیجه پیوندی همراه با مشکلات
آبان با آذر: (متوسط) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آبان با دی: (بد) هر دو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می‌باشند
آبان با بهمن: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
آبان با اسفند: (بد) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه و دیگری با اعتماد به نفس کافی

*پیوند آذر با سایر ماهها

آذر با فروردین: (عالی) کم‌ترین اختلاف و هیاهو از مشخصات بارزشان است
آذر با اردیبهشت: (متوسط) جسور بی پروا نیازمند به آزادی و بدون تفاهم
آذر با خرداد: (بسیار خوب) سرشار از ذوق و شوق برای زندگی مشترک
آذر با تیر: (بد) یکی اجتماعی و اهل گردش و سفر دیگری متمایل به رکن خانواده
آذر با مرداد: (متوسط) یکی پر شور و هیجان دیگری دنبال آزادی و استقلال
آذر با شهریور: (بد) تنوع طلب خواهان استقلال در ایجاد نظم و انضباط دچار مشکل هستند
آذر با مهر: (بسیار خوب) دارای خصیصه‌هایی مثل محبت درستکاری و مسئولیت پذیر می‌باشد
آذر با آبان: (متوسط) یکی سختگیر در مسائل دیگری سرشت پویا و جدی دارد
آذر با آذر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار مطلوب توام با سعادت و خوشبختی
آذر با دی: (متوسط) خصوصیاتی نسبتاً متفاوت دارند باید خویشتن دار باشند
آذر با بهمن: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوندهای زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
آذر با اسفند: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد.

*پیوند دی با سایر ماهها

دی با فروردین: (بد) تفاهم چندانی با هم ندارند. مرموز و محافظه کار می‌باشند
دی با اردیبهشت: (بسیار خوب) با ثبات راز نگه دار پیوندی مستحکم و پابرجا
دی با خرداد: (خوب) خویشتندار سیاستمدار و از سازگاری مناسب برخوردارند
دی با تیر: (خوب) از نظر مالی و اخلاقی و روابط هماهنگ هستند
دی با مرداد: (متوسط) به دلیل داشتن حس مشترک برتری جویی شاید دچار اختلاف شوند
دی با شهریور: (خوب) یک ازدواج خوب همراه با زندگی سرشار از محبت
دی با مهر: (متوسط) نسبتاً خودرأی و بلند پرواز ممکن است با مشکل روبرو باشند
دی با آبان: (بد) هردو دارای خصلت سلطه طلبی و سختگیرانه می‌باشند
دی با آذر: (متوسط) خصوصیاتی نسبتاً متفاوت دارند باید خویشتندار باشند
دی با دی: (متوسط) خصوصیات مشترک باعث شادابی یا یکنواختی زندگی مشترک آنها می‌شود
دی با بهمن: (متوسط) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
دی با اسفند: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه

*پیوند بهمن با سایر ماهها

بهمن با فروردین: (بد) سلطه گر آرمان گرا موقعیت درک یکدیگر را ندارند
بهمن با اردیبهشت: (بد) کنجکاو آزادی خواه و آرمان گرا و ایده متفاوت از یکدیگر
بهمن با خرداد: (بسیار خوب) با روحیه انسان دوستی و همیشه آماده کمک به همدیگر
بهمن با تیر: (متوسط) ازدواج می‌تواند شکل بگیرد اما به سعی و کوشش نیاز دارد
بهمن با مرداد: (خوب) هردو آرمان گرا و ایده آلیست پیوندی موفق خواهد بود
بهمن با شهریور: (متوسط) چنین پیوندی با سعی و کوشش می‌تواند خوب باشد
بهمن با مهر: (بد) پر جنب و جوش بیقرار تنوع طلب و سرکش
بهمن با آبان: (بد) یکی با احساس و عاطفه دیگری سلطه جو و خواهان کسب برتری
بهمن با آذر: (بسیار خوب) از موفق‌ترین پیوندهای زناشویی خواهد بود چون مثبت گرا هستند
بهمن با دی: (متوسط) یکی محتاط و محافظه کار دیگری سختگیر و جدی
بهمن با بهمن: (خوب) پیوندی بسیار موفق توانا در امور مختلف
بهمن با اسفند: (خوب) یکی روشنفکر و اهل منطق و دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر

*پیوند اسفند با سایر ماهها

اسفند با فروردین: (متوسط) با مشکل مواجه است ممکن است پیوند خوبی باشد
اسفند با اردیبهشت: (خوب) اشخاصی تو دار و بسیار محتاط و توانایی سازگاری را دارند
اسفند با خرداد: (بد) خیال باف و رؤیاپرداز مرموز و عدم تفاهم با همدیگر
اسفند با تیر: (بسیار خوب) پیوندی بسیار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهم کامل
اسفند با مرداد: (خوب) هماهنگی بسیار مناسب در برآوردن نیازهای عاطفی یکدیگر
اسفند با شهریور: (خوب) بسیار با صبر و حوصله هستند که باعث تفاهم در زندگی می‌شوند
اسفند با مهر: (بسیار خوب) پیوندی موفق چون از نظر عاطفی با هم سازگار و هماهنگ هستند
اسفند با آبان: (بد) یکی آرمان گرا و عاشق پیشه دیگری با اعتماد به نفس کافی
اسفند با آذر: (متوسط) یکی با صراحت لهجه و سخنان کنایه آمیز و دیگری بسیار عاطفی می‌باشد
اسفند با دی: (متوسط) یکی اهل حساب و کتاب دیگری احساساتی و عاشق پیشه
اسفند با بهمن: (خوب) یکی روشن فکر و اهل منطق دیگری با احساس و عاطفه و مکمل همدیگر
اسفند با اسفند: (بد) به خاطر زودرنجی و حساس بودن ممکن است مشکلاتی پیش آید

منبع: پی سی سیتی

http://p30city.net/

همچنین ببینید

طالع بینی پرنده ماه تولد شما

اول فروردین تا 25 فروردین شاهین مقتدر و توانا هستید . معمولا با مهارتی که …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.